48 362 19 40   663 853 309      ul. Piłsudskiego 4, Radom

Protetyka dentystyczna » Korony i mosty

W zakresie protetyki znajduje się uzupełnianie ubytków  tkanek zęba, oraz pojedynczych i mnogich  braków zębowych. Utrata nawet pojedynczych zębów,  poza defektem kosmetycznym powoduje przesuwanie się i obracanie się zębów graniczących z luką, może prowadzić też do „wydłużania się” zębów przeciwstawnych i do zaniku kości. Tak więc brak nawet jednego  zęba powinien być uzupełniany mając na uwadze względy nie tylko estetyczne, ale też i funkcjonalnych.